תקנון מבצע קיץ 2011

Share on Facebook
הזמן חופשה במלון

תכנית הגרלה

"www.melonot.co.il"

1. עורכת ההגרלה

נט טוגדר שיווק באינטרנט בע"מ, ח.פ. 514404664 (להלן: "עורכת ההגרלה"), שהיא הבעלים של אתר www.melonot.co.il (להלן: "האתר").

2. שם המבצע

"www.melonot.co.il" (להלן: "המבצע").

3. משך המבצע

המבצע יערך בין התאריכים 29/10/2011 – 10/7/2011 (להלן: "משך המבצע").

4. מועד ביצוע הגרלה

4.1               ההגרלה תיערך ביום 30/10/2011  בשעה 10:00 (להלן: "מועד ביצוע ההגרלה").

4.2               זכאים להשתתף בהגרלה יהיו, בכפוף לאמור בתוכנית זו, הכותבים של כל חוות הדעת המפורסמות באתר (כתיבת חוות הדעת בהתאם לתנאים המופיעים באתר), עד המועד האחרון למשך המבצע (להלן: "חוות הדעת הזכאיות להשתתף במבצע"). מודגש ויובהר כי חוות דעת שהתפרסמו טרם תחילת משך המבצע ייחשבו כחוות דעת הזכאיות להשתתף במבצע וייכללו בהגרלה, כאילו נכתבו במהלך משך המבצע.

יובהר, כי כל כתיבה של חוות דעת עד המועד האחרון למשך המבצע (להלן: "חוות דעת נוספת"), תיחשב כחוות דעת הזכאית להשתתף במבצע ותקנה זכות השתתפות נוספת בהגרלה (כאמור בסעיף ‏7 לעיל).

5. מפקח ההגרלה ועוזר מפקח ההגרלה

5.1               בתפקיד מפקח ההגרלה ישמש עורך דין רמי לנדא ממשרד מיתר, ליקוורניק, גבע & לשם ברנדויין ושות', עורכי-דין (בתכנית הגרלה זו: "מפקח ההגרלה").

כתובת מפקח ההגרלה הינו: רח' אבא הלל 16, רמת גן. טל: 03-6103122; פקס 03-6103752. בתפקיד עוזר מפקח ההגרלה ישמש מר ניר כרמלי (בתכנית הגרלה זו: "עוזר מפקח ההגרלה").

לצורך המבצע בלבד, תהא כתובת עוזר מפקח ההגרלה אצל מפקח ההגרלה, כמפורט בסעיף ‏5.1 לעיל.

5.2               ניתן לפנות בכל שאלת הבהרה למפקח ההגרלה או לעוזר מפקח ההגרלה על פי פרטיהם המפורטים לעיל.

6. הפרסים שיוגרלו

6.1               במועד ביצוע ההגרלה יוגרלו ויחולקו הפרסים הבאים:

6.1.1          מקום 1 – חופשה על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון רימונים אילת.

6.1.2          מקום 2 – חופשה על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון רימונים סנטרל פארק אילת.

6.1.3          מקום 3 – חופשה על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון רימונים ירושלים.

6.1.4          מקום 4 – חופשה על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון כפר הנופש רימונים נווה אטי"ב.

6.1.5          מקום 5 – חופשה על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון רימונים מינרל טבריה.

6.2               ההזמנות תבוצענה ותאושרנה במח' ההזמנות של רשת מלונות רימונים (טלפון – 6333* או 03-6754591) על בסיס מקום פנוי בלבד.

6.3               יש לממש את ההזמנות לא יאוחר מ- 31/3/2012. הזמנות יאושרו 5 ימים לפני התאריך המבוקש ועל בסיס מקום פנוי. מועד הנפקת שובר הזכיה לא יהיה, בשום מקרה, טרם מועד ביצוע ההגרלה.

6.4               שובר הזכיה לא יהיה תקף בחודשים יולי ואוגוסט, בחגים יהודים ונוצרים ובנוסף גם במועדים הבאים:

6.4.1          לגבי כפר נופש רימונים נווה אטי"ב – לא תקף בחודש פברואר.

6.5               תוספות שונות, כנהוג בכל אחד מבתי המלון, תחולנה על הזוכה בלבד, לרבות שימוש במתקני המלון בגינם נוהג המלון לגבות תוספת תשלום מאורחיו, פעילויות שאינן נכללות במחיר הלינה, משקאות ומזון שאינם בחדר האוכל הראשי של המסעדה, משקאות אלכוהוליים, מוצרי מיני-בר (אם רלוונטי) וכיו"ב. ניתן לברר את מדיניות בית המלון הרלוונטי באשר לתשלום תוספות שונות טרם ביצוע ההזמנה.

6.6               עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינם אחראים בשום צורה שהיא להיסעים לבית המלון ובחזרה ממנו.

7. התנאים להשתתפות בהגרלה

בכפוף לאמור בתכנית ההגרלה, בהגרלה יוכל להשתתף כל מי שעמד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

7.1               מי שכתב חוות דעת הזכאית להשתתף במבצע מיום 10/7/2011 עד המועד האחרון למשך המבצע.

7.2               מי שמילא פרטים נכונים ומדוייקים, בעת פירסום שלו של חוות הדעת הזכאית להשתתף במבצע, כאמור באתר, ולרבות הפרטים הבאים:

7.2.1          שם פרטי + משפחה (חובה);

7.2.2          לגבי מי שפירסם חוות דעת הזכאית להשתתף במבצע במהלך משך המבצע – הסכמה לתוכנית הרשמית (תקנון) של ההגרלה (חובה);

תוכנית ההגרלה תמצא:

7.2.2.1                באתר האינטרנט;

7.2.2.2                במשרדי מפקח ההגרלה כמפורט בסעיף ‏5.1 לעיל;

7.2.3          ציון הסכמה בלתי מותנית וללא תמורה נוספת לפרסום שמם וכתובתם בעיתונות במידה ויזכו מאחד מהפרסים המחולקים במסגרת המבצע או ציון התנגדותם לפרסום כאמור (חובה);

7.2.4          כתובת דואר אלקטרוני (חובה); על הזוכים יהיה להעביר לעורכת ההגרלה, בתוך 30 ימים מיום שנשלחה להם הודעה על הזכיה, כתובת לשם משלוח דואר רשום וכל פרט סביר נוסף אשר יהיה נחוץ לעורכת ההגרלה לצורך מימוש הזכיה על ידי הזוכה;

7.2.5          הרשאה לשליחת אינפורמציה על מכירות ו/או מבצעים של עורכת ההגרלה (אינה חובה).

7.3               אי מילוי אחד מהפרטים, אשר חובה למלא אותם כמפורט בסעיף 7.2 זה, תפסול את המשתתף מהזכות להשתתף בהגרלה ו/או מהזכייה באחד מן הפרסים המנויים בסעיף ‏6 לעיל.

8. ביצוע ההגרלה

8.1               ההגרלה תבוצע במשרדי המפקח על ההגרלה.

8.2               את ההגרלה יבצע עוזר מפקח ההגרלה, בפיקוחו ובנוכחותו של מפקח ההגרלה.

8.3               זכותם של מפרסמי חוות דעת הזכאיות להשתתף במבצע ולהשתתף במבצע תיקבע על פי נתוני עורכת ההגרלה,  והיא אשר תבצע, באופן ממוחשב ואוטומטי, את איסוף המידע מאתר ואת רישומו.

8.4               עורכת ההגרלה תעביר אל מפקח ההגרלה רישום מרוכז של כל חוות דעת, הזכאיות להשתתף בהגרלה, ואת פירטי מפרסמיהן, כאשר כל חוות הדעת ממוספרות במספרים עוקבים החל מהסיפרה 1 (להלן: "הרשימה המרוכזת").

8.5               מפקח ההגרלה יבדוק בצורה מידגמית (עד 10 בדיקות) כי קיימת התאמה בין חוות הדעת שהגיעו לידי עורכת ההגרלה לצורך פירסומן באתר לבין הרשימה המרוכזת.

8.6               לאחר ביצוע בדיקה מידגמית, כאמור, מפקח ההגרלה, בנוכחות עוזר מפקח ההגרלה, יבצעו באמצעות תוכנת האקסל "הפקת מספר אקראי", בתחום שבין 1 לבין המספר האחרון שברשימה המרוכזת. ענין זה יבוצע חמש פעמים ברציפות, כאשר בכל פעם יימחק מהרשימה המספר שנבחר בפעם הקודמת.

8.6.1          המספר הראשון האקראי שיופק יזכה את מי שעל פי הרשימה המרוכזת רשום לצד אותו מספר בחופשה על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון רימונים אילת, כמפורט בסעיף ‏6.1.1 לעיל.

8.6.2          המספר השני האקראי שיופק יזכה את מי שעל פי הרשימה המרוכזת רשום לצד אותו מספר  בחופשה על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון רימונים סנטרל פארק אילת, כמפורט בסעיף ‏6.1.2 לעיל;

8.6.3          המספר השלישי האקראי שיופק יזכה את מי שעל פי הרשימה המרוכזת רשום לצד אותו מספר בחופשה על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון רימונים ירושלים, כמפורט בסעיף ‏6.1.3 לעיל.

8.6.4          המספר הרביעי האקראי שיופק יזכה את מי שעל פי הרשימה המרוכזת רשום לצד אותו מספר בחופשה על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון כפר הנופש רימונים נווה אטי"ב, כמפורט בסעיף ‏6.1.4 לעיל.

8.6.5          המספר החמישי האקראי שיופק יזכה את מי שעל פי הרשימה המרוכזת רשום לצד אותו מספר בחופשה על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון רימונים מינרל טבריה, כמפורט בסעיף ‏6.1.5 לעיל.

8.7               עורכת ההגרלה תשלח לזוכים הודעה בדוא"ל על זכייתם על פי המען שמסרו בעת כתיבת חוות הדעת. לאחר מכן, תישלח אליהם הודעה נוספת בדואר רשום על פי הכתובת שיימסרו כמענה להודעת הדוא"ל בצירוף שובר הזכיה.

8.8               מפקח ההגרלה יבדוק האם נתמלאו כל התנאים המזכים את כל אחד מהזוכים בזכות להשתתף בהגרלה, כמפורט בסעיף ‏7 לעיל. בסמכות מפקח ההגרלה לפסול זכיה, אשר לדעתו אינה מזכה את כותב חוות הדעת הרלוונטי להשתתף בהגרלה על פי דרישות על פי תוכנית ההגרלה.

8.9               למפקח ההגרלה תהיה זכות בלעדית להכריע בכל מקרה של מחלוקת, לרבות מחלוקת בדבר פסילת השתתפות בהגרלה, קיום תנאי תוכנית ההגרלה וכד'. הכרעתו של מפקח ההגרלה תהיה סופית.

8.10            למפקח ההגרלה תהיה הסמכות להכשיר סטייה קלה מהוראות תוכנית ההגרלה, מתוך מטרה להגשים את מטרתה.

9. מועד ודרך פרסום תוצאות ההגרלה

9.1               תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר בלבד.

9.2               עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את תוצאות ההגרלה בכל דרך נוספת שתבחר.

9.3               כמו כן, ניתן יהיה לקבל מידע כללי נוסף על ההגרלות, על הזכייה ועל אופן קבלת הפרס בטלפון עוזר מפקח ההגרלה כמפורט בסעיף ‎‏5.2 לעיל.

10. חלוקת הפרסים

10.1            לזוכים, אשר אושרו על ידי מפקח ההגרלה, כעומדים בתנאי ההגרלה, יונפקו שוברי זכיה מתאימים.

10.2            שוברי הזכיה יישלחו לזוכים, בדואר רשום, בתוך 30 ימים ממועד קיום כל התנאים בסעיף זה להלן. התנאים למשלוח שוברי הזכיה לכל אחד מהזוכים יהיו כי עד ליום 30/11/2011 ישלח כל אחד מהזוכים לעורכת ההגרלה, בדוא"ל שכתובתו nirc@net-together.co.il, בדואר רשום  או במסירה ידנית:

10.2.1      את מענו של הזוכה.

10.2.2      את ההצהרה על פי נספח א', כשהיא מלאה לחלוטין וחתומה על ידי הזוכה בחתימה מקורית בדיו צבעוני (שאינו דיו שחור). בכל מקרה של משלוח נספח א' בדוא"ל, יהיה על השולח לשלוח את המסמך כקובץ PDF.

היה ולא עשו כן הזוכים עד יום 30/11/2011, הרי שתיפקע זכותו של אותו זוכה  לקבל את הפרס.

11. איסור להשתתף בהגרלה

על הבאים חל איסור מוחלט להשתתף בהגרלה:

11.1            מי שלא מלאו לו/ה 18 שנים.

11.2            מי שאינו/ה כשיר/ה משפטית מכל סיבה שהיא.

11.3            בעלי מניות, מנהלי ועובדי עורכת ההגרלה ובני משפחותיהם.

11.4            השותפים ועובדי משרד עורכי הדין "מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדויין" ובני משפחותיהם.

לעניין זה "בן משפחה" הינו כל אחד מאלה: בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.


נספח א'

הצהרה


א.      אני הח"מ, ______________, תעודת זהות מספר __________________, אשר זכיתי בהגרלה שערכה נט טוגדר שיווק באינטרנט בע"מ, ח.פ. 514404664 (להלן: "החברה") ביום ________, מצהיר/ה בזה כי אין לי כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה ו/או מפקח ההגרלה ו/או עוזר מפקח ההגרלה בקשר להגרלה ו/או בקשר לזכייתי בהגרלה ו/או בקשר לפרס ו/או בקשר לקבלת הפרס ו/או בקשר לכל דבר אחר הנוגע להגרלה, וכי קיבלתי את הפרס לשביעות רצוני המלאה.

ב.      עוד אני מצהיר/ה כי: (א) מלאו לי 18 שנים; (ב) כי אני כשיר/ה משפטית; (ג) כי איני בעל/ת מניות, מנהל/ת או עובד/ת של עורכת ההגרלה; (ד) אינני שותף/פה או עובד/ת משרד עורכי הדין "מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדויין". כמו כן, הריני להצהיר כי איני בן/ת משפחה של אחד מן הנ"ל. לעניין זה "בן/ת משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

ג.        אני מצהיר/ה כי התקיימו כל התנאים המזכים אותי בקבלת הפרס וכי כל המידע שמסרתי הוא נכון ומדוייק.

ולראייה באתי על החתום:

תאריך: ___________________.

שם: _____________________.                      חתימה: _______________________